Iedereen kan schitteren onder water

SeaStar-Diving

Binnenkort

Geen activiteiten gevonden

Hier zijn veranderingen in, tekst word zo snel mogelijk aangepast.

Specialisatie volgen om uw kennis te vergroten?

U kunt bij ons vele specialisaties volgen waarbij u uw brevet kunt halen. De specialisaties die wij geven zijn:

omslag driftduiken klein Custom

Driftduiken

In Nederland is een driftduik redelijk goed te plannen. Toch weet iedere duiker dat de natuur zich niet altijd laat voorspellen: zeker in het buitenland komen nog wel eens onverwachte situaties voor met heel veel stroming. Wil je weten hoe je veilig en prettig kunt driftduiken en hoe het voelt om door een onzichtbare hand door het water te worden geleid? Lees dan verder!

Leerdoelen
Het doel van de specialisatie Driftduiken is de cursist de kennis, het inzicht en de vaardigheden bij te brengen die hem in staat stellen op een veilige en verantwoorde manier aan een driftduik deel te nemen en zelfstandig een driftduik voor een groep duikers voor te bereiden en te begeleiden.

 

Ingangsniveau
2*-duikbrevet + 20 ervaringsduiken in West-Europees getijdenwater

Globaal cursusprogramma
Theoretische instructie 2,0 uur
Praktische instructie twee driftduiken in Westeuropees getijdenwater

 

 

Droogpakduiken Custom

Droogpak Duiken

Nederland is een land met een gematigd klimaat, iets dat voor duikers betekent dat er ’s zomers zonder problemen met een natpak kan worden gedoken. Voor de duikers die ook in de winter willen duiken, is het natpak echter wat fris: naast het semi-droogpak is een droogpak dan toch wel aantrekkelijk. Aangezien het droogpakduiken echter aanzienlijk verschilt van het duiken in een natpak of semi-droogpak, heeft de NOB de specialisatie droogpakduiken ontwikkeld. 

Leerdoelen
Na het doorlopen van deze specialisatie moet de cursist:
- voldoende weten over de diverse soorten droogpakken;
- de eigenschappen kennen van de diverse onderdelen van het droogpak;
- in staat zijn te duiken met een droogpak onder alle mogelijke (sport)duikomstandigheden.

Ingangsniveau
1*-duikbrevet

Globaal cursusprogramma
Theoretische instructie 5 uur, zwembadlessen 2 uur.
Praktische instructie 4 duiken in een droogpak in stroomloos water van minimaal 5 meter diepte.

 

  

omslag digitale ow biologie klein Custom

Onderwaterbiologie 

Een duik in de onderwaterwereld van de Nederlandse en Belgische wateren is een ontdekkingsreis in een bijzondere wereld van planten en dieren. In de specialisatie onderwaterbiologie wordt deze wereld op verschillende manieren belicht: de indeling van het planten- en dierenrijk komt bijvoorbeeld ter sprake, maar er wordt ook aandacht besteed aan samenlevingsvormen en invloeden van mens en natuur op organismen en hun verspreiding. Het boek dat bij deze specialisatie hoort is een bijzonder naslagwerk voor duikers met een hart voor het prachtige onderwaterleven!

Leerdoelen
Het doel van de specialisatie Onderwaterbiologie voor de cursist is:
- kennis opdoen over het leven onder water;
- inzicht krijgen in de relaties tussen organismen onderling en tussen organismen en de omgeving;
- beter leren observeren van het leven onderwater;
- inzicht verkrijgen in de soorten samenstelling van de Nederlandse duikgebieden;
- door de opgedane kennis meer plezier krijgen in het duiken;
- door de ervaringen in deze specialisatie opgedaan, komen tot een milieuvriendelijker duikgedrag.

Ingangsniveau
1* duikbrevet

Het cursusprogramma
Het programma omvat:
- twee maal anderhalf uur theoretische instructie;
- een toets over de theorie;
- twee buitenduiken met daaraan gekoppelde opdrachten.

 

 

Cover owbiologie Wereldwijd Small

Onderwaterbiologie Wereldwijd 

Dit lang verwachte boek is het meest uitgebreide Nederlandstalige boek over populaire duikgebieden buiten Nederland. Er wordt onder andere ingegaan op de Noordwestkust van Europa, de Middellandse Zee, Rode Zee, Caribische Zee, de westkust van Noord-Amerika en Pacifisch Azië.  In het boek wordt behalve de duikgebieden ook de indeling en het opzoeken van soorten, de biodiversiteit en gedragsleer behandeld. 

Voorbereiding van je duikreis
Het boek is goed te gebruiken als voorbereiding voor een duikreis naar één van deze gebieden. Elk duikgebied wordt namelijk beschreven aan de hand van geologie, geografie, ecologie, duikplaatsen en bedreigingen. Per gebied wordt beschreven hoe het gebied er uit ziet, wat er onder water leeft en je krijgt een aantal suggesties waar je kunt duiken. Bovendien verwijzen we regelmatig naar websites en literatuur, zodat je nog meer informatie kunt vinden over het duikgebied. Je krijgt zo een goed beeld van een duikgebied.

NOB-specialisatie ‘Onderwaterbiologie Wereldwijd’

Naast dat deze prachtige publicatie zeer informatief is als je een duikreis wilt voorbereiden, kun je dit boek ook gebruiken voor de NOB-specialisatie ‘Onderwaterbiologie Wereldwijd’. Deze duikopleiding kan dit najaar worden gevolgd bij verschillende duikverenigingen en is een leerzame en leuke opleiding om je kennis en ervaring over duikgebieden in de wereld uit te breiden.


544 pagina’s aan informatie en foto’s
Dit boek is maar liefst 544 pagina’s dik met teksten van ervaringsdeskundigen Floor Driesen, Marco Faasse, Marion Haarsma, Wendy Hoevenaars, Rob Kool, Anne Lamers, Brendan Oonk, Gerard van der Velde, Carla van Westing en Georgina Wiersma. De meer dan 400 illustraties en foto’s zijn afkomstig van bekende onderwaterfotografen zoals Arco de Man, Cor Kuyvenhoven, Edwin van der Sande, Janny Bosman, Jos Broere, Marco Heesbeen, Marion Haarsma, Peter van Bragt, Peter Verhoog, René Weterings, Ron Offermans en Wendy Hoevenaars.

Leerdoelen
De leerdoelen van de specialisatie Onderwaterbiologie Wereldwijd zijn:
-Het verbreden van je kennis over onderwaterbiologie;
-Je kennis uitbreiden over het onderwaterleven in de meest populaire duikregio’s in de wereld;
-Je handvatten te geven voor je voorbereiding van reizen en duiken in landen buiten Nederland;
-Het verdiepen van je kennis en kunde in ‘conservation biology’.

Ingangsniveau
2*-duikbrevet (of gelijkwaardig)

Het cursusprogramma
Het programma omvat:

-theoretische instructie;
-drie opdrachten;
-een bezoek aan een van de grote Nederlandse aquaria, waarbij het praktijkformulier is gebruikt;
-of een kort verslag van een duik in het buitenland na het volgen van de theorie.

 

 

Onderwaterorientatie Custom

Onderwaterorientatie 

 Hoe ziet de onderwaterwereld er precies uit? Welke planten en dieren komen op welke dieptes voor? En op welke manieren kunnen duikers zich onder water oriënteren? Deze vragen staan tijdens de specialisatie onderwateroriëntatie centraal.

Leerdoelen
De cursist leert de kennis en vaardigheden aan om
- zich op een aantal manieren onder water te oriënteren;
- vastgestelde afstanden te zwemmen m.b.v. het aantal vinslagen of de benodigde tijd;
- parkoersen in diverse moeilijkheidsgraden te zwemmen.

Ingangsniveau

1*-duikbrevet

 Globaal cursusprogramma

Theoretische instructie 
1 uur

Praktische instructie  
4 uur (incl. toetsing). Duiken in niet-stromend water, diepte tussen 3 en 10 meter, met een goede toegankelijkheid vanaf de kant.

 

 

omslag redden klein Custom

Redden

Duiken is een veilige sport: in vergelijking met andere sporten is het aantal ongevallen minimaal. Toch kan er tijdens het duiken wel eens wat mis gaan: er kunnen kleine incidenten plaatsvinden, maar ook ongevallen waarbij een grootschalige reddingsactie moet worden gecoördineerd. Wil je leren hoe je een incident of duikongeval kunt voorkomen en herkennen en welke rol je zelf in een reddingsactie kunt spelen? Overweeg dan eens om deze leerzame én leuke specialisatie te volgen!


Leerdoelen

De cursist leert hoe hij een incident of duikongeval kan voorkomen en herkennen, hoe hij moet handelen als het nodig is en welke rol hij zelf in een reddingsactie kan spelen. De specialisatie behandelt de organisatie van een reddingsoperatie tot en met de melding aan de DOSA. Ook leert de cursist hoe hij een duiker zuurstof kan toedienen. Via de DAN-applicatie Basic Life Support (afgekort BLS; verplicht onderdeel van de specialisatie Redden) leert hij hoe hij iemand kan reanimeren. 

In het kader van de samenwerking met DAN is het onderdeel reanimatie per 1 juli 2011 volledig uit de specialisatie Redden verdwenen; een duiker behaalt zijn reanimatiediploma nu via DAN, het Oranje Kruis of de Hartstichting.

Ingangsniveau

1*-duikbrevet 
   
Globaal cursusprogramma
Theoretische instructie
Circa 145 min  (zuurstoftoediening 2 x )

Praktische instructie
Een zwembadpraktijkles en twee buitenwaterlessen, en een ongevalssimulatie.

 

 

omslag volgelaatsmasker klein Custom

Volgelaatsmasker

Een volgelaatsmasker, dat is toch iets voor een beroepsduiker? Waarom zou je daar als sportduiker mee te water willen gaan? Ondanks dat deze vragen vaak gesteld worden, zijn er veel duikers die af en toe met een volgelaatsmasker (VGM) duiken. De afweging om een VGM aan te schaffen is echter een zeer persoonlijke, die je het best op basis van je eigen ervaring kunt maken. Voor alle duidelijkheid: duiken met een VGM is niet moeilijk! Het vraagt alleen specifieke kennis en vaardigheden, waarin de reguliere duikopleidingen niet voorzien.

Leerdoelen
De cursist leert de kennis en vaardigheden aan om onder verschillende omstandigheden adequaat een volgelaatsmasker te gebruiken, zodat hij daarmee ontspannen en veilig kan duiken. De cursist maakt in de leergang daarom vier ervaringsduiken.

Tevens doet de cursist kennis op van de verschillende beschikbare volgelaatsmaskers (VGM’s), hun werking en typische voor- en nadelen voor de sportduiker. Alle VGM-opleidingsduiken blijven binnen de nultijden.

Ingangsniveau introductie
Om deel te kunnen nemen aan de introductie moet de cursist:
- minimaal 15 jaar zijn;
- beschikken over het 1*-duikbrevet of een gelijkwaardig ander brevet.

Ingangsniveau specialisatie
Om deel te kunnen nemen aan de specialisatie moet de cursist:
- minimaal 15 jaar zijn;
- beschikken over het 2*-duikbrevet of een gelijkwaardig ander brevet.

Oude opleiding
Voor deelname aan deze cursus zijn het 2*-duikbrevet en de specialisaties Getijdewater en Nachtduiken vereist.


Cursusprogramma introductie
- theoretische instructie  (1 uur)

- praktische instructie:
- zwembad instructie  (min. ½ uur)

Cursusprogramma specialisatie
- theoretische instructie  (1½ uur)
- praktische instructie:
- zwembad instructie  (1 uur)
- buitenwater instructie (5 duiken)