Iedereen kan schitteren onder water

SeaStar-Diving

Binnenkort

Geen activiteiten gevonden

 Persoonsgegevens

Bescherming persoonsgegevens

SeaStar diving gebruikt alleen persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en voor het daarbij behorende doel. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.

Bezoekersstatistieken

Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van SeaStar diving bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie worden door SeaStar diving gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en de identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan door u verstrekte persoonsgegevens.

Deze privacy-verklaring is, zonder aankondiging, te allen tijde te wijzigen en/of te herzien.